Permalogai

permalog

Prietaisai, skirti nustatyti vandens nutekėjimus vandentiekio vamzdynuose.

Permalog detektoriai magnetu pritvirtinami prie kokio nors vandentiekio tinklo sistemos metalinio elemento šulinio viduje.

Komentavimo galimybė išjungta.